Aborcja

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

UE nie posiada kompetencji w sprawie aborcji. Jednakże we wrześniu 1991 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie SPUC v. Grogan uznał, że aborcja mogłaby stanowić usługę w rozumieniu art. 60 Traktu Rzymskiego. W następstwie tego orzeczenia Irlandia, państwo członkowskie z restrykcyjnym prawem zabraniającym aborcji poprosiła o protokół do Traktatu z Maastricht, aby uniknąć możliwości podważenia narodowego ustawodawstwa przez acquis. W grudniu 2002 podczas negocjacji akcesyjnych Malta otrzymała podobny zapis. Polska, inny z krajów wstępujących, w którym aborcja jest nielegalna dołączyła do traktatu akcesyjnego jednostronną deklarację na temat aborcji i spraw moralnych w styczniu 2003 roku.

W lipcu 2002 roku Parlament UE wezwał w rezolucji do legalnego dostępu do aborcji w państwach członkowskich i kandydujących.

linki
http://www.lifesite.net/ldn/2003/jan/03010204.html