Federacja

The European Court of Justice in Luxembourg (Photo: Ssolbergj)

Federacja jest państwem, gdzie władza jest podzielona pomiędzy federalny i prowincjonalny bądź regionalny poziom oraz gdzie prowincje, stany czy Länder (w Niemczech) nie posiadają całkowitej niezależności.

UE jest hybrydą federacji i konfederacji.

Państwa Członkowskie ją stanowiące przekazały kontrolę nad olbrzymimi obszarami życia gospodarczego, społecznego i politycznego ponadnarodowym instytucjom UE. Jednakże pozostają sobie równe w dziedzinach, w których dzierżą wyłączną kompetencję decydowania o polityce.

Uwagi