Akty wykonawcze

Wydawane przez Komisję Europejską na podstawie Traktatu lub przepisów delegujących uprawnienia wykonawcze.

W przyszłości

Konwent w Sprawie Przyszłości Europy zaproponował wprowadzenie nowej kategorii aktów prawnych: rozporządzeń delegowanych.

Linki

Zobacz także akty delegowane, uprawnienia wykonawcze, uprawnienia implemantacyjne