ECU

(Photo: EUobserver.dk)

Europejska Jednostka Rozliczeniowa.

ECU opierała się na “koszyku” różnych walut narodowych i była elementem składowym Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) od 1979. Waga każdej waluty w koszyku była proporcjonalna do udziału emitujących je krajów w produkcie krajowym brutto UE (PKB) i w łącznej wymianie handlowej wewnątrz Wspólnoty.

ESW poprzedził ustanowienie wspólnej waluty, Euro.

ECU była używana na potrzeby budżetu UE do 1 stycznia 1999, kiedy wprowadzono Euro. Euro otrzymało identyczną wartość co ECU.

Uwagi