ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Popularny skrót od nazwy Rady Ministrów Gospodarki i Finansów (Council of Economic and Financial Affairs Ministers), która zarządza również Unią Gospodarczą i Walutową.

Przed oficjalnymi spotkaniami 12 krajów, które przyjęły Euro (kraje strefy Euro, powszechnie znane jako Euroland) mają czasami miejsce nieformalne spotkania ministrów z tych krajów. Są one również nazywane spotkaniami Euro-X z czasów, kiedy nie było przesądzone ile krajów wprowadzi walutę Euro. 

W przyszłości

Konwent przewidział bardziej formalną role dla Ministrów ECOFIN pochodzących z krajów, które wprowadziły euro. Założą oni nieformalny Euro-klub z przewodniczącym wybieranym na 2½ roku zgodnie ze specjalnym protokołem Euro grupy i posiadać będą wspólną reprezentację w miedzynarodowych instytucjach finansowych i na konferencjach.

W UE złożonej z 25 krajów, jedynie połowa będzie należeć do Eurolandu, choć wszystkie kraje kandydujące są zobowiązane w swoich traktatach do przyjęcia wspólnej waluty na pewnym etapie.

Linki

http://www.europa-web.de/europ......a/03euinf/10counc/econfina.htm