Kraje kandydujące

Group photo: Accession Treaty, Athens, April 2003 (Photo: European Commission)

Kraje, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej.
1-ego maja 2004 r. Unia Europejska powiększy się o 10 krajów, które złożyły wnioski o członkostwo: Cypr, Czechy, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację. 
Od kwietnia 2003 r. 10 krajów kandydujących otrzymało  status obserwatora, a wraz z tym prawo uczestniczenia (jednak bez prawa do głosowania) w spotkaniach Rady UE i Parlamentu Europejskiego.

Rumunia, Bułgaria i Turcja również złożyły wnioski o członkostwo w UE. Rumunia i Bułgaria prawdopodobnie wstąpią do Wspólnoty w 2007 r. Z Turcją negocjacje akcesyjne jeszcze się nie rozpoczęły, jednak od 1-ego stycznia 2004 r. będzie ona beneficjentem funduszy przedakcesyjnych, a uznanie jej za kraj kandydujący zostanie ponownie poruszone na szczycie UE w grudniu 2004 r. 

Chorwacja złożyła wniosek o członkostwo w lutym 2003 r.

Linki

Patrz także Rozszerzenie.

Linki do oficjalnych stron krajów kandydujących:
Czechy
http://vlada.cz
Estonia
www.riik.ee

Cypr
www.cyprus.gov.cy

Łotwa
www.mk.gov.lv

Litwa
www.lrvk.lt

Węgry
www.ekormanyzat.hu

Malta
www.gov.mt
Polska
www.kprm.gov.pl
Słowenia
www.sigov.si
Słowacja
www.government.gov.sk
Bułgaria
www.government.bg
Rumunia
www.gov.ro
Turcja
www.mfa.gov.tr