Decyzje w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

„Ogólne zasady", „wytyczne" oraz „wspólne strategie" są przyjmowane jednomyślnie na szczytach europejskich przez odpowiednich ministrów.

Jednakże, w niektórych przypadkach wstrzymanie się od głosowania nad daną propozycją może odbywać się na zasadach konstruktywnego wstrzymywania się od głosu.
“Wspólne działania”, “wspólne stanowiska”, oraz mianowanie specjalnego przedstawiciela w odbywa się na zasadzie kwalifikowanej wiekszości głosów.

“Współpraca” odbywa się pomiędzy Państwami Członkowskimi - Art. 12 i 23 TUE.

W przyszłości

Projekt Konstytucji proponuje, aby “decyzje” były powszechnie używane w określaniu polityki zagranicznej.