Wspólna taryfa celna

(Photo: Lis Lak)

UE jest unią celną posiadającą wspólne taryfy na import towarów z krajów trzecich. O wysokości stawek celnych decyduje Rada drogą większości kwalifikowanej, jest jedna związana ustaleniami WTO.

Uwagi

Linki

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/customs/customsbrochure.html