Wspólna Polityka Handlowa

UE jest unią celną posiadającą umowy gospodarcze z większością krajów lub blokami krajów. UE negocjuje w imieniu Państw Członkowskich.

Większość umów może być przyjmowana drogą większości kwalifikowanej w Radzie i procedury zgody  z udziałem Parlamentu Europejskiego. 

Linki

Zobacz także układy z innymi krajami, Strefa Wolnego Handlu oraz osobowość prawna.