CARDS

(Photo: European Commission)

Unijny program wsparcia dla Zachodnich Bałkanów przewidziany na lata 2000-2006. Obejmuje Albanię, Bośnię-Hercegowinę, Chorwację, byłą Jugosławię oraz FYROM (byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii).

linki

http://europa.eu.int/comm/exte......lations/see/news/ip01_1464.htm