FYROM, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

Ludność FYROM liczy 2,03 miliony a terytorium 25 713 km2
FYROM zadeklarował swoją niezależność od Jugosławii w styczniu 2002.

Grecy nalegali na przyjęcie nazwy "FYROM", ponieważ Macedonia mogłaby rościć pretensje do obszaru całej starożytnej Macedonii.
FYROM zawarł porozumienie z UE w ramach Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (SAP) oraz otrzymuje wsparcie z CARDS.

Był pierwszym miejscem obecności militarnej UE. Została ona zainicjowana, kiedy NATO przekazało dowództwo nad projektem utrzymywania pokoju ONZ 31 marca 2003.

Linki

http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/fyrom/

http://www.gov.mk