Jugosławia, FRJ (Federalna Republika Jugosławii)

Det serbiske flag (Photo: CIA Worldfact)

Pozostałość państwa jugosłowiańskiego obejmującego Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę oraz Macedonię.

Tło historyczne

1986: Slobodan Milosevic zostaje prezydentem Jugosławii.

1991: Aspiracje Milosevic’a stworzenia 'Greater Serbia' doprowadziły do ogłoszenia niepodległości przez Słowenię i Chorwację.
1999: Wojna domowa objęła Chorwację, Bośnię i dotarła do Kosowa, gdzie NATO interweniowało w 1999 r.

2000: Po rewolucji, która wybuchła w październiku 2000 r., Vojislav Kostunica został nowym prezydentem Jugosławii.

2003: Prezydentura Kostunicy skończyła się w styczniu 2003 r., kiedy to nazwa Jugosławia (oznaczająca „Południowych Słowian”) przestała obowiązywać , a państwo zostało podzielone na Serbię i Czarnogórę.

Serbia i Czarnogóra
Serbia i Czarnogóra zajmują obszar 102,172 km2 i zamieszkuje je 11.2 miliona ludności.

Po utworzeniu, nowy Parlament wybrał Svetozar’a Marovic’a na pierwszego prezydenta nowej unii. To on wyraził życzenie, żeby Serbia i Czarnogóra wstąpiła do UE. W marcu 2003 roku premier Serbii Zoran Djindjic zginął w wyniku zamachu.

Serbia i Czarnogóra zawarły z UE porozumienie w sprawie handlu oraz podlegają programowi CARDS. Podobnie jak Albania czy Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra dopiero rozpoczęły Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia (SAP) z UE, podczas gdy FYROM i Chorwacja już podpisały Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA).

Linki

http://travel.state.gov/yugoslavia.html