Biała Księga

Raport opracowany przez Komisję Europejską zawierający jasne propozycje rozwiązań prawnych w danym obszarze polityki. Biała Księga obejmuje rezultaty konsultacji i często staje się wspólnym stanowiskiem Komisji Europejskiej. Może być ogłaszana publicznie w ten sam sposób co Zielone Księgi.