Zielona Księga

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Pisemny wkład ze strony Komisji Europejskiej zachęcający do debaty na temat propozycji w sprawie nowej polityki. Faktycznie jest ona podsumowaniem postępów, który został poddany konsultacji.

Uwagi