Informatorzy ujawniający publicznie neprawidłowości

Marta Andreasen, suspended as Head of the Commission's accounts department for openly criticising the system as being open to fraud. (Photo: EU Parliament)

Określenie używane do opisania tych pracowników służby cywilnej, którzy ujawniają publicznie informacje o nadużyciach występujących w instytucjach, w których pracują. 15 marca 1999 r., komisarz Santer podał się do dymisji, po tym jak pracownik służby cywilnej Paul van Buitenen, ujawnił przypadki ostrych nadużyć dotyczących zarządzania funduszami UE.

Linki

See also Marta Andreasen and Wotum nieufności.