Weto

Kraj członkowski może nie dopuścić do podjęcia (zablokować proces decyzyjny)decyzji poprzez zgłoszenie weta w sytuacji gdy Traktat wymaga Jednomyślności. W latach 1966-1985 kraje UE mogły posługiwać się także wetem w sprawach politycznych zgodnie z tzw. Kompromisem Luksemburskim.