VAT

(Photo: European Commission)

Patrz Podatek od Wartości Dodanej