Raport Birkelbacha

EU Parliament in Brussels (Photo: EUobserver.com)
Opracowany w 1962 r. przez Parlament Europejski raport ten popierał integrację polityczną i ponad-narodowy sposób podejmowania decyzji w dawnej EWG, aktualnie przemianowanej na Wspólnotę Europejską będąca częścią Unii Europejskiej.