TEN, Sieci Transeuropejskie

TEN są uważane za kluczowe elementy tworzenia rynku wewnętrznego oraz wspierania spójności społecznej. Transport międzynarodowy, telekomunikacja oraz infrastruktura energetyczna są finansowane przez fundusze strukturalne, fundusz spójności oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

W przyszłości

Projekt Konstytucji proponuje, aby włączyć Sieci Transeuropejskie do obszaru kompetencji łącznej - przepisy EU automatycznie dominują nad przepisami krajowymi.

Linki

http://www.europa.eu.int/comm/......energy_transport/en/tn_en.html