Kompetencja łączna

“Kompetencja łączna” normalnie oznaczałaby, że dwóch różnych prawodawców dzieli uprawnienia do decydowania i stanowienia prawa.

Kiedy UE i jej Państwa Członkowskie dzielą kompetecnję, Państwa Członkowskie tracą swoje kompetencje, kiedy UE decyduje się wprowadzać regulacje. Jednakże UE nie traci swoich kompetencji, kiedy jedno, kilka lub nawet wszystkie Państwa Członkowskie wprowadzają ustawodawstwo.

W ten sposób ustawodawstwo UE znosi ustawodawstwo narodowe.

W przyszłości

Projekt Konstytucji proponuje w Art. I-13, aby następujące obszary zostały włączone do kompetencji łącznej: rynek wewnętrzny, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Rolnictwo i Rybołówstwo, transport, sieci transeuropejskie, energia, polityka społeczna, spójność gospodarcza i społeczna, środowisko naturalne, zdrowie publiczne oraz ochrona konsumenta.

Linki

Zobacz również Kategorie kompetencji i grupa robocza Konwentu w sprawie kompetencji komplementarnej.