Całokowity Dozwolony Połów, TAC

(Photo: EUobserver.com)

Kontyngent połowów, patrz również Wspólna Polityka Rybołówstwa.