Zawieszenie praw

Prawa Państwa Członkowskiego UE mogą być zawieszone na mocy traktatów jeżeli pozostałe Państwa Członkowskie stwierdzą, że naruszyło ono prawa człowieka.

Linki

Patrz także Sankcje and klauzula Austrii