Karta subsydiarności

Grupa robocza Konwentu w sprawie upraszczania wystosowała prośbę do Komisji, aby rozważyła i wzięła pod uwagę zgodność propozycji legislacyjnych z zasadą subsydiarności w tak zwanej karcie susydiarności.
Patrz również raport Grupy Roboczej "Subsydiarność" Konwentu:

http://european-Convention.eu.......er.asp?lang=EN&Content=WGI