Hiszpania

The Royal Palace in Madrid (Photo: EU Commission)

Ludność Hiszpanii liczy 40,3 miliona a terytorium 505 000 km2. Wstąpiła do UE w 1986.
Obecnie dysponuje 8 na 87 głosami w Radzie oraz 64 na 626 miejscami w Parlamencie Europejskim.

W przyszłości

Po pierwszym rozszerzeniu UE będzie posiadać 27 na 321 głosów w Radzie oraz 54 na 732 miejsca w Parlamencie Europejskim.

Linki

http://www.sispain.org/