Bałkańskie, kraje

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia, Montenegro, Kosova and Romania are considered Balkan countries. (Photo: www.cia.gov)

Do krajów bałkańskich zalicza się:

Geograficznie kraje te można podzielić na zachodnie kraje bałkańskie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia i Czarnogóra) oraz południowo-wschodnie kraje bałkańskie (Rumunia i Bułgaria).Te dwa ostatnie kraje to kraje kandydujące do członkostwa w UE, które spodziewają się osiągnąć w 2007 r.

W stosunku do zachodnich krajów bałkańskich UE rozwinęła Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia (SAP) ułatwiający przygotowanie do ich możliwego przyszłego członkostwa w UE. Pakty stabilizacji i stowarzyszenie (SAA) zostały również podpisane z Chorwacją i Macedonią.

W przyszłości

W styczniu 2003 r. Prezydencja Grecka wraz z Przewodniczącym Komisji Europejskiej zaprosiła kraje bałkańskie do kandydowania do przyszłego członkostwa w UE. Chorwacja złożyła swój wniosek 21 lutego 2003.

Linki

http://europa.eu.int/comm/exte......elations/see/news/ip03_433.htm