OLAF

Franz-Hermann Bruner, Director General of OLAF (Photo: European Commission)

Niezależne biuro ds. walki z korupcją w Komisji Europesjkiej, kierowane pzrez Franza-Hermanna Brünera. Zastąpiło UCLAF.

Linki
http://www.europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html