Jednostka ds. Koordynacji Walki z Korupcją UCLAF

Dawna nazwa wydziału Komisji Europejskiej zajmującego się zwalczaniem malwersacji. W 1999 r. kompetencje UCLAF przejął OLAF.