Zajęte pole

Tak zwana zasada “zajętego pola” odnosi się do obszarów, w których traktaty przekazały uprawnienia stanowienia prawa i decydowania o politykach (kompetencję) UE.

Kiedy tak się dzieje, Państwa Członkowskie tracą swoje uprawnienia (kompetencję) w tym obszarze, nawet jeśli UE faktycznie jeszcze nie stanowiła prawa.

Uwagi