Obserwatorzy

Accession Treaty (Photo: European Commission)

Obserwator jest osobą, która może brać udział w spotkaniach, ale nie ma prawa głosu. Traktaty akcesyje zostały podpisane 16 kwietnia 2003 i zaczną obowiązywać w maju 2004.  Obecnie, kraje kandydackie mogą wysyłać obserwatorów na wszystkie spotkania Rady i grup roboczych. Mogą zabierać głos na tych spotkaniach, ale nie mogą głosować.

Obserwatorzy mogą domagać się formalnych konsultacji jeżeli propozycja UE może ich dotyczyć.

Konsultacje będą odbywać się w specjalnym Tymczasowym Komitecie złożonym z przedstawicieli obecnych Państw Członkowskich, krajów kandydackich oraz Komisji.
Kraje kandydackie mają również swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim od maja 2003.

Uwagi