Partie polityczne

Meeting in the Democratic Forum (Photo: EUobserver.com)

W UE funkcjonuje pięć transnarodowych partii.
Partie polityczne będą wkrótce posiadać statut UE, co zapewni finansowanie partiom transnarodowym i ugrupowaniom zrzeszonym z budżetu UE.
Decyzja o statucie może zapaść kwalifikowana większością na mocy Traktatu z Nicei. Liberałowie, Chrześcijańscy Demokraci, Socjaliści, Zieloni, Regionaliści posiadają już transnarodowe partie, które kwalifikowałyby się do otrzymywania funduszy UE.

Partie krytyczne w stosunku do UE w Parlamencie Europejskim sprzeciwiają się subsydiowaniu przez UE transnarodowych partii UE.

Według projektu propozycji Komisji z 19 lutego 2003 mogłyby one nie mieć dostępu do funduszy UE.
Propozycja wymaga, aby partia transnarodowa posiadała swoich wybranych członków pochodzących przynajmniej z jednej trzeciej Państw Członkowskich, co obecnie stanowi liczbę pięciu, a po 1 maja 2004 prawdopodobnie dziewięciu.
Propozycja być może pozostawać w sprzeczności z zasadą równości i może być przebadana w Trybunale.

Obecnie partie transnarodowe otrzymują subsydia z budżetu UE.

Subsydia zostały skrytykowane przez Trybunał Rewidentów jako niezgodne z prawem. Statut partii zaradzi temu poprzez ustanowienie finansowania publicznego legalnym. Prywatne darowizny powyżej 100 Euro muszą być rejestrowane.