Grupy polityczne

European Social Democrat parties (Photo: http://www.spe-kongress.de/de/impressionen.html)

Parlament Europejski posiada siedem grup politycznych oraz 31 członków niezrzeszonych (NI=Non Inscrits=Non-attached).

http://www.europarl.eu.int/groups/

Grupa Polityczna   Członkowie

PPE-DE / EPP-ED          232
http://www.epp-ed.org/home/en/default.asp

PSE / PES                     175
http://www.socialistgroup.org

ELDR                                53
http://eld.europarl.eu.int/Content/Default.asp

GUE/NGL                         49
http://www.europarl.eu.int/gue/

Verts/ALE Greens/EFA   45
http://www.greens-efa.org/

UEN                                  23
http://www.europarl.eu.int/uen/

EDD                                  18
http://www.europarl.eu.int/edd/

http://www.eddgroup.com      

NI                                      31