Energia jądrowa

(Photo: These Tides)

Traktat o Euratomie został podpisany w tym samym czasie, co Traktat Rzymski, w 1957, i nadaje UE pierwszeństwo decydowania w sprawie blisko 145 elektrowni jądrowych w Państwach Członkowskich. Ta liczba być może zostanie zwiększona o 23 po wstąpieniu krajów kandydackich.


Uwagi

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy złożył propozycję, aby włączyć Energię do obszaru kompetencji łącznej – przepisy UE będą automatycznie dominować nad krajowymi (Art. I-13 Projektu Konstytucji).

Linki

http://www.europa.eu.int/comm/......learsafety.htm#New%20proposals