Macedonia

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

Część byłej Jugosławii, obecnie nazywana FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
Macedonia to najstarsza nazwa kraju europejskiego jaka się zachowała. Używana była w odniesieniu do starożytnego królestwa założonego w 808 p.n.e.

Linki

http://www.macedonia.org