Deklaracja z Laeken w sprawie Przyszłości Unii Europejskiej

Valery Giscard d'Estaing (Photo: European Commission)

W grudniu 2001 na szczycie w Brukseli podjęto decyzję o powołaniu Konwentu mającego przygotować nowy traktat konstytucyjny UE.

Konwentu został mianowany przewodniczącym.
Deklaracja zawiera 64 kwestie krytyczne odnoszące się do przyszłości UE, szczególnie do deficytu demokratycznego i sposobów jego usunięcia.

Linki

Poniższy odnośnik prowadzi do strony, na której można znaleźć bezpłatną publikację na temat deklaracji z Laeken i Konwentu:

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110

Zobacz,

http://european-Convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf
http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110