Deficyt demokracji

(Photo: Notat)

Zarówno Federaliści jak i Eurosceptycy krytykują UE w obecnym kształcie za jej deficyt demokracji. Jednakże różnią się pod względem proponowanych rozwiązań.

Deficyt demokracji narasta, kiedy podejmowanie decyzji jest przenoszone z parlamentów narodowych i od wyborców w Państwach Członkowskich do Brukseli.

W Brukseli, większość decyzji jest podejmowana przez urzędników za zamkniętymi drzwiami a przepisy są formułowane drogą porozumień pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi (w sposób ponadnarodowy. Jest więc niemożliwe, aby państwo miało wpływ na stanowienie lub zmianę prawa UE.

Oznacza to, że sposób, w jaki obywatele głosują i wpływają na władze na poziomie narodowym nie gwarantuje oddziaływania na to, co dzieje się na poziomie UE. Głos i siła oddziaływania obywatela są osłabione na poziomie narodowym, bez żadnych rekompensujących przedsięwzięć na poziomie UE.

Uwagi