Interreg

INTERREG-EU LOGO (Photo: www.icban.com/downloads.asp?DownloadsCategoryID=5)

Program UE popierania międzynarodowej współpracy regionalnej. Stanowi część funduszy strukturalnych UE.

Linki

http://www.interreg.ch/ir3_e.html