Fundusze strukturalne

(Photo: EU Commission)

Fundusze strukturalne mają na celu osiąganie spójności gospodarczej i społecznej w ramach UE. Stanowią część budżetu UE.

Uwagi

Należą do nich: