Węgry

Hungarian parliament in Budapest (Photo: European Commission)

Ludność Węgier wynosi 10,2 milinów a terytorium 93 030 km2.

Jest krajem kandydującym i zostanie członkiem UE od 1 maja 2004.

12 kwietnia 2003, 83,69% Węgrów powiedziało “Tak” dla wejścia Węgier do UE w wiążącym referendum akcesyjnym. Jednakże frekwencja wyborcza była niska. Głosowała mniej niż połowa ludności (45.62%) .

Węgry będą miały prawdopodobnie 24 na 732 miejsc w Parlamencie Europejskim i 12 na 321 głosów w Radzie.

W 1988 Węgry były pierwszym krajem Europy Środkowej i Wschodniej, który podpisał umowę o handlu i współpracy z UE.

Została ona zastąpiona przez Układ Europejski w 1991 oraz Węgry były pierwszym krajem w regionie, który złożył formalny wniosek o członkostwo w 1994.

Linki

http://europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/index.htm

http://www.ekormanyzat.hu/english