Hierarchia

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Komisja Europejska jest zbudowana, podobnie jak francuska administracja centralna, na wzór wysoce zhierarchizowanej struktury, w której urzędnicy publiczni mogą rozmawiać jedynie z urzędnikami w randze położonej bezpośrednio nad ich własną.
Urzędnicy niższej rangi nie mają prawa podejmowania decyzji, ale muszą liczyć się z poleceniami pochodzącymi z góry.
Odpowiedzi na listy pokonują rozbudowaną hierarchię i naśladują wzorce zawarte w opublikowanym podręczniku Komisji: "L´Expression écrite dans les services de la Commission des Communautés européennes”.

Uwagi

Pewnego razu, Romano Prodi otrzymując notę opatrzoną 10 podpisami zapytał: Kto z nich faktycznie przeczytał tę notę?

Jak powyższy przykład wskazuje, kiedy wszyscy są odpowiedzialni w równym stopniu, nikt nie bierze odpowiedzialności.