Urzędnicy publiczni

Instytucje UE zatrudniają ponad 30 000 urzędników publicznych, którzy współpracują z wieloma urzędnikami publicznymi z Państw Członkowskich.

Urzędnicy publiczni odgrywają ważną rolę w procesie przygotowawczym kraju oraz w UE. Do nich należy decydowanie w efektywny sposób o większości przepisów za zamkniętymi drzwiami, bez obecności członków Parlamentu.

Obecnie, blisko 70% całości ustawodawstwa jest sporządzane przez grupy robocze w Radzie, 15% przez ambasadorów skupionych w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER, i tylko 15% zależy od Rady Monistrów.

W Komisji Europejskiej ponad 90% wszystkich decyzji jest podejmowane przez urzędników skupionych w gabinetach, a nie przez Komisarzy.

W przyszłości

Konwent w sprawie przyszłości Europy  złoży propozycję, aby wszystkie oficjalne negocjacje na spotkaniach Rady upublicznić.

W zamierzeniach korpus dyplomatyczny UE ma wzmocnić reprezentację UE za granicą. Ministers often participate in Council meetings, but are not always aware of what is being decided.
Istniejące 126 delegacji UE mają być przekształcone w ambasady, zgodnie z tym, co zaproponowała grupa robocza Konwentu  ds. Stosunków Zewnętrznych i Obrony.