Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, GATS

WTO headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Międzynarodowe porozumienie w ramach WTO w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej i swobodnego handlu dla, na przykład, usług opieki społecznej.

Uwagi

Linki

http://www.caut.ca/english/issues/trade/gats-stakes.asp