Klauzula elastyczności

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

UE może podejmować decyzje jedynie kiedy istnieją ku temu podstawy prawne w traktatach, co nazywane jest kompetencjami powierzonymi. Niemniej jednak TWE zawiera zapis o tak zwanej klauzuli elastyczności, która została wprowadzona w celu rozszerzenia obszaru regulacji UE.
W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów zawartych w traktatach, Art. 308 TWE pozwala UE na decydowanie w obszarze, gdzie nie mają zastosowania inne uprawnienia zawarte w innych artykułach. Przepis był stosowany przede wszystkim w latach
70 i 80, aby zwiększyć obszar kontroli Komisji przed przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego w 1987, który wprowadził artykuły i rozdziały uprawniające UE do legislacji w takich obszarach jak ochrona środowiska, badania, rozwój i polityka regionalna.


 

W przyszłości

Konwent UE zachowa klauzulę elastyczności, aby pozwolić na elastyczne dostosowania kompetencji UE w ramach polityk unijnych.
Obecna klauzula elastyczności może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do wspólnego rynku. Nowa klauzula będzie miała zastosowanie we wszystkich obszarach Unii Europejskiej.

Patrz Projekt Konstytucji Art. I-17.