Falcone

Giovanni Falcone (photo) (Photo: chiarasiragusano.wordpress.com/.../)

Program UE wsparcia dla wymiany i szkolenia policjantów oraz przysięgłych funkcjonujący w latach 1998-2002. Nazwa pochodzi od nazwiska słynnego włoskiego sędziego, który zginął z rąk Mafii w 1992.
Celem programu Falcone jest umocnienie współpracy i wymiany pomiędzy osobami i organizacjami zaangażowanymi w walkę z przestępczością zorganizowaną.

Program został obecnie zastąpiony przez AGIS, który będzie funkcjonował do 2007.

Uwagi

Charakterystyczna inicjatywa Komisji Europejskiej zakładajaca rozszerzenie zakresu działań wspólnotowych i zaangażowania Komisji na obszary podlegające uprzednio międzyrządowemu trzeciemu filarowi (i stąd nie należące do kompetencji Komisji).

Linki

http://europa.eu.int/comm/just......one/wai/funding_falcone_en.htm