Eurojust

Headquarters of Eurojust in La Haye (Photo: European Commission)

Europejski Wydział Współpracy Sądowej. Organ złożony z narodowych prokuratorów, sędziów i oficerów policji pochodzących z państw członkowskich. Powołany w 2002 na mocy Traktatu z Nicei w celu zwalczania przestępczości.

Linki

Zobacz również Współpraca policji i współpraca sądowa w sprawach karnych.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil_en.htm