Traktat o Euratomie

Nuclear power plant (Photo: European Commission)

Traktat UE dotyczący współpracy w dziedzinie nuklearnej pomiędzy pierwszymi sześcioma państwami członkowskimi, które zawarły Traktat o EWG w 1957.

W przyszłości

Traktat o Euroatomie zostanie dołączony do Projektu Konstytucji jako protokół.

Linki

Zobacz Energia i Energia jądrowa.

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm