Zalecenia gospodarcze

(Photo: ECB)

Każdego roku UE wydaje “zalecenia” w sprawie polityk gospodarczych, które powinny zostać przyjęte przez Państwa Członkowskie.

Zalecenia nie są prawnie wiążące.

Uwagi