de Boissieu, Pierre (1945 - )

Wicesekretarz Generalny w Radzie, kierujący Sekretariatem Rady i asystujący zmieniającym się prezydencjom – obecnie prezydencja zmienia się co 6 miesięcy. Sekretarz Generalny Javier Solana jest również Wysokim Przedstawicielem ds.Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i nie ma czasu na zwyczajne obowiązki w Radzie.

De Boissieu jest byłym stałym przedstawicielem Francji w Brukseli i jest dalszym kuzynem byłego francuskiego prezydenta Charlesa de Gaulle'a.

Uwagi

W przyszłości

Być może, w przyszłości, stanowisko to będzie obsadzane kwalifikowaną większością.