Ceny na produkty rolne

(Photo: www.schlechterfarms.com)

Ceny na produkty rolne są zazwyczaj kształtowane przez rynek, na podstawie gry podaży i popytu. Jednak w UE, wpływ na określone ceny na produkty rolnicze mają środki wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Unia podejmuje interwencje na rynkach rolnych dla stabilizacji pec poprzez tworzenie zapasów wówczas gdy ceny spadają. Ceny w UE są z tego powodu zazwyczaj wyższe niż na rynkach światowych.