Formuła D'Hondta

Metoda matematyczna. Nazwa pochodzi od jej wynalazcy, belgijskiego politologa.

Wykorzystywana do obliczania ilości miejsc jakie otrzymuje partia polityczna w proporcjonalnych wyborach.

Ilość miejsc jest przyznawana zgodnie z ilością otrzymanych głosów.

System jest korzystniejszy dla większych partii: z 30% głosów można uzyskać większość miejsc, natomiast z 10% głosów nawet żadnego.

Uwagi