Skupy rolne

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

UE ma własną Wspólną Politykę Rolną, ang. CAP. Wprowadza on stałe ceny na produkty rolne w całej UE, które zwykle kształtują się  powyżej rynkowych cen na świecie. Celem jest ochrona rolników przed niestałością cen na rynkach światowych.

Poza normalnymi opłatami celnymi,  UE pobiera rozmaite opłaty importowe na produkty rolne.

linki

http://europa.eu.int/comm/agriculture/info.htm